Podczas naszych warsztatów odpowiemy sobie na trzy pytania: Czym jest słuchowisko? Jak powstaje słuchowisko? Jak pisać o słuchowisku? Podczas pierwszego spotkania online zastanowimy się nad specyfiką słuchowiska jako gatunku literackiego i radiowego. Ustalimy, kto uczestniczy w kreacji słuchowiska i za co odpowiada, oraz prześledzimy proces produkcji słuchowiska. Dzięki zdobytej wiedzy będziemy mogli w interesujących nas audycjach rozpoznać ich styl i konwencję artystyczną, a także ocenić poziom wykonania słuchowiska w jego wszystkich aspektach. Podczas drugiego spotkania na żywo zapytamy więc o jakość tekstu oryginalnego lub poziom adaptacji literackiej, ocenimy pracę reżysera i realizatora dźwięku, skupimy się na sposobie i poziomie gry aktorskiej, zastanowimy się nad doborem muzyki i sposobem jej wykorzystania, zinterpretujemy fotosferę słuchowiska i zapytamy o jej funkcję oraz realizację. Porozmawiamy też o zaletach i mankamentach produkcyjnych słuchowiska. Naszej wspólnej analizie poddamy konkretne audycje wybrane spośród tych, które znalazły się w programie festiwalu. Ostatnim zadaniem wszystkich uczestników warsztatu będzie zrecenzowanie wybranego przez siebie słuchowiska. Recenzje te udostępnimy sobie nawzajem omówimy podczas naszego trzeciego spotkania (znowu w trybie online). Będzie to świetna okazja, by porozmawiać o konwencji recenzji radiowej. Zapytamy, do kogo adresowana jest tego rodzaju recenzja, czemu służy, jaki jest jej cel i jak go zrealizować. Zapraszam.

Zapraszam,

Jacek Kopciński

Jacek Kopciński

Jacek Kopciński

Historyk literatury, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. W Instytucie Badań Literackich PAN kieruje Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym. Jest autorem monografii Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego (Warszawa 1997) oraz Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta (Warszawa 2008), dwóch tomów szkiców teatralnych (Którędy do wyjścia?, Warszawa 2002), Powrót „Dziadów”, Warszawa 2016). Ostatnio wydał tom interpretacji polskich dramatów współczesnych Wybudzanie (Warszawa 2018). W latach 2012-2013 opracował dwutomową antologię Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym serii „Dramat Polski. Reaktywacja”. Na łamach „Pamiętnika Teatralnego” opublikował rozprawę Nowe przestrzenie subiektywności. Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej” (nr 2/2019). Na łamach miesięcznika „Teatr” ukazał się jego artykuł Śmieć dyktatora poświęcony słuchowisku Tomasza Mana Mojżesz-remiks. (nr 1/2020).

termin zgłoszeń: 10 października 2021

formularz zgłoszeniowy: link

kontakt mailowy: kontakt@festiwalsluchowisk.pl

regulamin konkursu: link