Festiwal słuchowisk ogłasza konkurs. Zapraszamy do udziału twórczynie i twórców słuchowisk zrealizowanych w 2020 roku. Festiwal Słuchowisk zawsze starał się poszerzać definicje gatunkowe, nie mniej szukamy produkcji będących utworami dramatycznymi lub słowno-dźwiękowymi, opartymi o autorskie materiały muzyczne, tekstowe i reżyserskie. Zapraszamy także słuchowiska dokumentalne, formy eksperymentalne, narracyjne podcasty i seriale. Tematyka słuchowisk dowolna, czas trwania do 90 minut, przyjmujemy zarówno słuchowiska, które miały już swoją premierę, jak również te nigdy nie publikowane. Przyznane zostaną 3 nagrody w wysokości 1500 zł, 1000 zł, 500 zł. Nagrodzone słuchowiska zostaną zaprezentowane podczas tegorocznej edycji festiwalu w dniach 20-24 października. 

termin zgłoszeń: 10 września 2021

rozstrzygnięcie: 10 października 2021

formularz zgłoszeniowy: 

kontakt mailowy: poznansluchowisk@gmail.com

Link do formularza konkursowego

Jury konkursu

Piotr Skotnicki

Warszawiak, absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Warszawskim. Scenarzysta, dramaturg, reżyser radiowy, kompozytor, aranżer, producent muzyczny, sound designer, realizator dźwięku, muzyk sesyjny. Autor słuchowisk o tematyce historycznej, współczesnych dramatów, komedii absurdu utrzymanych w klimacie science-fiction, a także adaptacji prozy (m. in. Stanisława Lema). Laureat nagród za scenariusze i muzykę do filmów średnio i krótkometrażowych nagrodzonych m.in. na festiwalach Silesia Film oraz 48HourFilmProject. Absolwent pierwszego kursu reżyserii radiowej organizowanego przez Teatr Polskiego Radia i Wajda School&Studio. Stypendysta MKiDN, laureat konkursu Script Pro 2021.

Michał mendyk

Kurator i producent specjalizujący się w realizacji eskperymentalnych przedsięwzięć muzycznych oraz interdycyplinarnych. Obecnie pełni rolę eksperta muzycznego w Instytucie Adama Mickiewicza. Od 2008 roku zajmuje się prowadzeniem autorskiego wydawnictwa fonograficznego oraz książkowego Bółt Records (ponad 120 publikacji). Ponadto, jako członek komisji programowych i konsultant współpracował bądź współpracuje z festiwalami / instytucjami muzycznymi: warszawski- festiwal „Ad Libitum”, lubelskie „Kody”, wrocławska Musica Electronica Nova, krakowskie „Sacrum Profanum”, brytyjskie Huddersfield Contemporary Music Festival oraz Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Okazjonalnie przygotowuje także wystawy (m.in. dla ZKM Kalrsurhe), reżyseruje spektakle muzyczne, redaguje czasopisma (w tym magazyn o muzyce współczesnej „Glissando’, którego był współzałożycielem), daje wykłady oraz pisze książki o dźwięku. Jego działalność przyczyniła się w znacznym stopniu do międzynarodowego renesansu zainteresowania dorobkiem Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia

Anna R. Burzyńska

Absolwentka filologii polskiej (specjalizacja teatrologiczna) UJ oraz Collegium Invisibile. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Teatru i Dramatu UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim najnowszy teatr europejski, muzykę i nowe media w teatrze, dramat polski i niemiecki od XIX wieku po współczesność, a także związki pomiędzy literaturą a medycyną, naukami przyrodniczymi i ścisłymi. 
Od 2000 roku współredaguje „Didaskalia. Gazetę Teatralną”. W latach 2004-2010 była recenzentką teatralną i muzyczną „Tygodnika Powszechnego”. W 2014 roku została uhonorowana nagrodą główną Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA.
Opublikowała książki Mechanika cudu (2005), The Classics and the Troublemakers. Theatre Directors from Poland (2008), Maska twarzy (2011) and Małe dramaty (2012).
Jako kuratorka współpracowała z krakowskim Instytutem Goethego i Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, a jako dramaturżka – ze Stefanem Kaegim, Larsem Janem, Barbarą Wysocką i Katarzyną Kalwat. 
Tłumaczyła z języka niemieckiego m.in. pisma Andrzeja Wirtha i Heinera Goebbelsa.