Nowe fale słuchowisk radiowych – od kina dla ucha po interaktywne instalacje, rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość.

6 listopada 2019, godz. 12:00-17:00, Salon Mickiewicza7 listopada 2019, godz. 12:00-17:00, Sala Teatralna

Collegium Maius UAM Poznań, ul. Fredry 10, Poznań

Konferencja jest częścią Festiwalu Słuchowisk – szczególnego w skali kraju wydarzenia poświęconego zjawisku słuchowisk oraz poszerzaniu obszaru ich ontologii. Na konferencji pojawią się wystąpienia specjalistów m.in. z zakresu sound studies, antropologii dźwięku, archeologii mediów, muzykologii. Pragniemy również do uczestnictwa zaprosić wszystkich zainteresowanych słuchowiskami, teatrem radiowym i innymi formami wchodzącymi w ich zakres gatunkowy. Chcemy pochylić się nad zjawiskiem – jak przystaje ono do współczesnego krajobrazu artystycznego, jakie są jego kierunki rozwoju, popularyzacji i dystrybucji. Zakres tematyczny: słuchowisko jako forma gatunkowa – zakres definicyjny, słuchowiska w sztuce nowych mediów, zastosowanie sound studies w badaniach słuchowisk, słuchowiska dokumentalne, słuchowiska a field recording, słuchowisko w epoce post-radiowej.

Program konferencji:

6 listopada 2019, godz. 12:00-17:00

Salon Mickiewicza, collegium Maius, ul Fredry 10, Poznań

mgr Antoni Michnik

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Formy słuchowiskowe i audiokomemoracja setnej rocznicy I Wojny Światowej


prof. UAP dr hab. Tomasz Misiak

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Od akuzji do fonogeniczności. Teoria percepcji słuchowiska radiowego Leopolda Blausteina


prof. dr hab. Jacek Kopciński

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Słuchowisko “making of”. W poszukiwaniu nowej ekspresji (“Mojżesz-remiks” Tomasza Mana)


Maria Marcinkiewicz-Górna, Anna Szamotuła

Festiwal Słuchowisk

Od idei do realizacji, czyli jak powstaje Festiwal Słuchowisk


mgr Łukasz Piaskowski

Zakład Historii Literatury Romantyzmu, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski

Poetyka słuchowiska poetyckiego w kontekście metodologicznym sound studies


mgr Eliza Matusiak

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Łódzki

Hiperaudialność i interakcja. Słuchowisko jako pole zdarzeń


dr Joanna Bachura-Wojtasik 

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

Uniwersytet Łódzki

Ars poetica słuchowisk i form artystycznych o Holokauście


dr Patryk Lichota

Instytut Teatru i Sztuki Mediów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poza obligatoryjnością słów. Nowe dramatyczne formy dźwiękowe na podstawie Karl Szczuka Preis

7 listopada 2019, godz. 12:00-15:30

Sala Teatralna, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań

prof. UAM dra hab. Agata Stanisz 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słuchowiska etnograficzne – alternatywne (re)prezentacje wiedzy terenowej


dr Piotr Cichocki

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytet Warszawski

Etno-fikcje radiowe. O partycypacyjnym produkowaniu słuchowisk w Malawi


Piotr Tkacz

Glissando

Kolonizacja eteru. Pierre Schaeffer, Frantz Fanon i inni


dr Jakub Alejski

Instytut Teatru i Sztuki Mediów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Strategie audialne w grach elektronicznych


mgr Grzegorz Zyzik

Uniwersytet Opolski

Odpowiedzialność i przebaczenie. Empatyczny odbiór This War of Mine – Słuchowisko